Sistemos kūrėjas

Tel. (8 5)  215 0575
El. p. maps@hnit-baltic.lt
www.hnit-baltic.lt

Naudojama
technologija


Apklausa

Kokios informacijos norėtumėte ieškoti per Maps.lt?

Įmonių, degalinių, bankų informacijos

Kaimo turizmo sodybų

Eismo informacijos realiu laiku

Lankytinų objektų informacijos

Nekilnojamojo turto informacijos

Apie svetainę

Autorinės teisės

Maps.lt interneto svetainės ir (ar) visų joje esančių žemėlapių, tekstinės informacijos ir grafinių atvaizdų, vizualizacijų, kodų, kito turinio autorinės ir nuosavybės teisės priklauso bendrovei UAB „HNIT-BALTIC", kuri yra tokios informacijos savininkas (toliau - Savininkas) (www.hnit-baltic.lt) arba šiomis teisėmis teisėtai naudojasi.

Maps.lt interneto svetainėje publikuojamų žemėlapių ir kito turinio, kūrimui naudotos informacijos autorių teisių turėtojai (toliau - Tiekėjai) yra:

 • © HNIT-BALTIC, 2001-2019;
 • GRPK erdvinių duomenų rinkinys © Žemės ūkio ministerija, 2018;
 • ORT10LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2009-2010, 2016-2018;

 • LR Adresų registras © VĮ Registrų centras, 2018;
 • LR saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys © Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 2018;
 • Įmonių duomenys © UAB "Saulės spektras" (www.info.lt).

Publikuojamų skaitmeninių žemėlapių ir kitų duomenų autorinės teisės priklauso jų Tiekėjams (Savininkui) ir apsaugotos licencinėmis sutartimis, LR įstatymais bei tarptautiniais susitarimais. Konkrečių duomenų rinkinių Tiekėjai nurodyti metaduomenyse. Bet koks publikuojamų maps.lt žemėlapių ir (ar) kito turinio kopijavimas, siekimas kopijuoti ar kitaip panaudoti, nei tai nustatyta maps.lt svetainėje, yra neteisėtas ir draudžiamas.

Maps.lt interneto svetainę, joje esančius žemėlapius ir (ar) kitą turinį kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur galima naudoti tik gavus išankstinį rašytinį Savininko sutikimą. Gavus leidimą iš Savininko, naudojant maps.lt  interneto svetainę, joje esančius žemėlapius ir (ar) kitą turinį būtina vadovautis šiomis taisyklėmis:

 • Nurodyti, kad autorių teisės priklauso Savininkui UAB „HNIT-BALTIC";
 • Nurodyti publikacijos šaltinį - maps.lt interneto svetainę. Jeigu medžiaga viešinama internete, būtina pridėti veikiančią nuorodą į maps.lt interneto svetainę;
 • Nekeisti maps.lt interneto svetainės, žemėlapių, kito turinio. Jei žemėlapiai ir (ar) grafiniai vaizdai yra susieti su tekstu, jie negali būti naudojami be teksto;
 • Cituojant maps.lt interneto svetainėje  pateiktą informaciją būtina nurodyti šaltinį.

Jei aiškiai nėra nurodyta kitaip, maps.lt  interneto svetainė, joje esantys žemėlapiai, kita informacija yra skirta tik asmeniniam naudojimui ir gali būti naudojami tik informaciniais, nekomerciniais ir asmeniniais tikslais be teisės ją platinti, atgaminti ar naudoti komerciniais tikslais. Komerciniais tikslais maps.lt interneto svetainė, joje esantys žemėlapiai, kita informacija gali būti naudojami tik gavus išankstinį raštišką Savininko sutikimą.

Naudotojams yra leidžiamas maps.lt interneto svetainės, joje esančių žemėlapių ir (ar) kitos autorinės informacijos netiražinis spausdinimas asmeniniam, nekomerciniam naudojimui.

Maps.lt interneto svetainės ir (ar) visų joje esančių žemėlapių bei kitos informacijos naudotojai maps.lt paslaugomis privalo naudotis teisėtai, pagal interneto svetainėje nustatytas sąlygas ir tvarką bei nepažeidžiant autorių ir (ar) kitų intelektinės nuosavybės teisių. Naudotojams yra draudžiama:

 • Naudoti maps.lt interneto svetainę, joje esančius žemėlapius ir (ar) kitą turinį įskaitant ir informaciją esančią koordinačių taškuose ir (ar) tarp koordinačių taškų, ar interneto svetainės servisus ir (ar) techninius sprendinius, kurių pagalba yra atvaizduojami žemėlapiai (kitas turinys) kitose negu ArcGIS sistemose bei aplikacijose, interneto ir (ar) mobiliose svetainėse, žiniasklaidos priemonėse, interneto tinklalapiuose, žiniasklaidos monitoringo veiklos produktuose ir kituose šaltiniuose bei spausdintinų ir tiražuojamų produktų kūrime;
 • Naudoti maps.lt interneto svetainę, joje esančius žemėlapius ir (ar) kitą turinį, siekiant kurti ar papildyti bet kokį kitą su žemėlapiais susijusį duomenų rinkinį (įskaitant bet neapsiribojant žemėlapių ar navigacijos duomenų rinkinį, verslo įmonių įrašų duomenų bazę, adresatų sąrašą arba telefoninės rinkodaros sąrašą), skirtą naudoti maps.lt interneto svetainę, joje esančius žemėlapius ir (ar) kitą turinį interneto svetainės paslaugas pakeičiančiuose arba į juos labai panašioje paslaugoje;
 • Maps.lt interneto svetainę, joje esančius žemėlapius ir (ar) kitą turinį bet kokiu būdu ir forma kopijuoti, ar kitu būdu neleistinai išgauti maps.lt interneto svetainės, joje esančių žemėlapių ir (ar) kitos autorinės informacijos duomenis, (jų dalis), neleistinai keisti, adaptuoti, perkelti į kitas laikmenas (įskaitant, bet neapsiribojant ir spausdintą formatą) ar serverius, įskaitant duomenų bazių ir ar kitų žemėlapių bei bet kokių kitų produktų, veikiančių žemėlapių pagrindu ir (ar) naudojančių žemėlapių duomenis kūrimą;
 • Pašalinti, slėpti ar keisti autorių teisių informaciją, įspėjimus apie autorių teisių ribojimus, prekių ženklus, bet kokias kitas nuosavybės teises ir (ar) bet kokius kitus teisinius įspėjimus (įskaitant bet neapsiribojant dokumentus, nuorodas ir pan.), kurie yra susieti ar gali atsirasti naudojant maps.lt interneto svetainę, joje esančius žemėlapius ir (ar) kitą turinį.
 • Atkurti, keisti, versti, ar kurti maps.lt interneto svetainės, joje esančių žemėlapių ir (ar) kitos autorinės informacijos ir (ar) jų dalies išvestinius darbus;
 • Dekompiliuoti, šifruoti, vykdyti atgalinį programavimą, išrinkti, bandyti išvesti maps.lt interneto svetainės, joje esančių žemėlapių ir (ar) kito turinio pirminį kodą;
 • Nuomoti(s), skolinti, sublicencijuoti, publikuoti, perduoti, parduoti ar bet kokiu kitu būdu platinti maps.lt interneto svetainę, joje esančius žemėlapius ir (ar) kitą turinį ir (ar) prieigą prie maps.lt interneto svetainėje esančių žemėlapių ir (ar) kito turinio ir (ar) jų dalies;
 • Masiškai siųstis maps.lt interneto svetainės turinį (įskaitant, bet neapsiribojant žemėlapius, kitą autorinę informaciją) ir (ar) kurti šio turinio masinės sklaidos kanalus;
 • Naudoti bet kokią maps.lt interneto svetainės dalį, joje esančius žemėlapius ir (ar) kitą turinį su kitų asmenų produktais ar paslaugomis, skirtomis navigacijai realiuoju laiku, transporto priemonei savarankiškai valdyti arba su tuo susijusiomis.

maps.lt®  bei logotipo prekinis ženklas yra UAB "HNIT-BALTIC" (www.hnit-baltic.lt) registruota nuosavybė ir saugoma įstatymų.

Esri® bei logotipo prekiniai ženklai yra "Environmental Systems Research Institute, Inc." (www.esri.com) registruota nuosavybė ir saugoma įstatymų.

Draudžiama be atskiro raštiško susitarimo su Savininku  naudoti Savininko prekės ženklus, paslaugų ar prekių prekės ženklų ir logotipus, skiriamuosius prekės ženklo požymius. Visos Savininko intelektinės nuosavybės teisės priklauso Savininkui nesvarbu ar jos registruotos ar ne, nesvarbu kurioje šalyje yra ir veikia naudotojas. Bet koks neteisėtas šių prekinių ženklų panaudojimas užtraukia atsakomybę pagal LR įstatymus bei tarptautines konvencijas.

Savininkas siekia, kad paslaugos bus visada pasiekiamos, veiks kokybiškai, saugiai ir patikimai, maps.lt interneto svetainėje pateikiama informacija būtų tiksli, patikima ir atnaujinta. Nors pateikiama informacija gaunama iš patikimų šaltinių, tačiau klaidų ir netikslumų gali pasitaikyti. Savininkas neprisiima atsakomybės už klaidingą informaciją, netikslumus bei informacijos naudojimo pasekmes ar dėl to tiesiogiai ar netiesiogiai patirtą žalą. Informacija pateikiama taip, kaip nurodyta, ir tokia, kokia yra, be garantijų dėl jos išsamumo, tikslumo, tinkamumo ar teisingumo. Naudojantis maps.lt interneto svetainės duomenimis realiai gauta informacija gali skirtis nuo atvaizduotos žemėlapyje, todėl naudotojui derėtų atkreipti dėmesį į aplinką ir vadovautis joje realiai esančiais ženklais bei nuorodomis.


 
  Atgal | Į viršų   Spausdinti