Jurkiškės

Jurkiškės – kaimas Zarasų rajono savivaldybės vakaurose, buvęs Vasaknų dvaro palivarkas vakariniame Vasakno ežero krante.

Nuo 1905 m. čia gyveno bajoro Kazimiero Jakimavičiaus šeima (giminės herbas Dabrowa). 1944 m. gruodžio 3 d. stribai su kariuomene, ieškodami „Eimučio“ būrio partizanų, sudegino Mečislovo Jakimavičiaus sodybą, o jį patį nušovė. Nuo 2006 m. tėvų sodybą tikisi atstatyti nužudytojo duktė Kazė su vyru Narcizu Vilučiu.

Plačiau Wikipedijoje