Rasų seniūnija

Rasų seniūnija yra Vilniuje, į pietryčius nuo Senamiesčio seniūnijos.

Seniūniją sudaro Rasos, Markučiai, Belmontas, Lyglaukiai ir Ribiškės. Yra Rasų kapinės, Sentikių kapinės, A. Puškino memorialinis muziejus, Slaugos ir ilgalaikio gydymo ligoninė, teka Vilnia. Didelę seniūnijos dalį užima miškai.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Rasų seniūnijos pagrindinės funkcijos:
* tvarkyti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenis;
* išduoti leidimus prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose,
* šaukti seniūnijos gyventojų sueigas, rengti jų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais bei tarnautojais;
* remti visuomeninių organizacijų iniciatyvas, susijusias su viešųjų savivaldos reikalų tvarkymu;
* pagal savo kompetenciją priimti ir nagrinėti gyventojų ir įmonių, įstaigų, organizacijų prašymus, skundus bei siūlymus;
* išduoti seniūnijos teritorijos gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
* nustatyta tvarka išduoti pažymas Psichikos sveikatos centrui dėl ginklo įsigijimo (laikymo);
* derinti kasinėjimų vietas, sklypų ribas, dirbti šių objektų priėmimo komisijose, pasirašyti baigtų statybų aktus ir pažymas.

Vilniaus Rasų seniūnija yra suskirstyta į 5 senūnaitijas:

* Markučių,
* Peteliškių,
* Rasų,
* Ribiškių,
* Tyzenhauzų.

Plačiau Wikipedijoje

Gyvenvietės: