Rameikiai

Rameikiai (Remeikiai)– kaimas Utenos rajono savivaldybėje, 8 km į pietvakarius nuo Užpalių.

Prateka Udrokšlio upelis, dešinysis Šventosios intakas. Pietrytinėje kaimo dalyje yra senos neveikiančios kapinaitės. Išlikę trys granitiniai paminklai, viename iškirsta „1910 m. Juozapas Kossa“, antrame „1914 m. Kazimier Bagdanas“, trečiame „1928 m., atminties Antana Šlama“.

Kaimas Romeyki pavadinimu pradedamas minėti nuo 1663 m. Užpalių vaitijos inventoriuose. Po 1863 m. sukilimo į Samaros guberniją ištremtos valakinių ūkininkų Aleksandro Indrašiaus, Zigmanto Reikalo, Justino Sirvydžio ir Simono Remeikio šeimos. Kiekvienoje jų sodyboje apgyvendino po tris stačiatikių - unitų šeimas.

Pokario metais sovietinė valdžia įkalino Praną Indrašių, jo sūnų, partizanų ryšininką Algirdą, brolius Petrą ir Steponą Paškevičius. Partizanaudamas gretimame Norvaišių kaime žuvo Prano Indrašiaus sūnus Bronius (1925 - 1950). Į Sibirą ištrėmė Juozo Prievelio šeimą ir Rusiną Kuosienę.

Kaime gimė kunigas knygnešys Boleslovas Šlamas (1871 - 1917). 1894 m. baigęs Kauno Žemaičių kunigų seminariją, kunigavo Latvijos parapijose, 1900 - 1908 m. kunigavo Londone ir JAV. 1915 m. iš Lietuvos pasitraukė į Rytus, gyveno ir mirė Odesoje (Ukraina).

Kaime gyvena partizanų būrio vadas, Vyčio kryžiaus ordininkas Jonas Abukauskas. Jo rūpesčiu pastatytas atminimo kryžius čia 1949 m. birželio 19 d. kovoje su sovietiniais baudėjais žuvusiems kun. Margio rinktinės štabo apsauginio "Ąžuolo" būrio partizanams Pranui Kemėkliui "Tėvui", Albinui Merkiui "Neptūnui" ir Pranui Veleniškiui "Demokratui".

Plačiau Wikipedijoje