Poškonys

Poškonys (Paškonys)– kaimas Utenos rajone. Telkšo du ežerai – Vazajis ir Vazajėlis. Yra neveikiančios kaimo kapinės, įrengtos neaukštoje kalvoje, apjuostos ariama žeme, apaugę lapuočiais medžiais. Išlikę du cementiniai paminklai su iškaltomis datomis 1894 m., 1897 m. Nepriklausomybės metais pastatytas stambus medinis kryžius.

1923 m. buvo 20 kiemų su 96 gyventojais. 1989 m. - 8 gyv, 2001 m. - 5 gyv, 2011 m. beliko 3 nuolatiniai gyventojai.

Kaime nuo 1930 m. iki 1949 m. veikė pradinė mokykla Pradžioje Felikso Baltakio troboje,1937 m.įkurdinta ūkininko Prano Paškonio troboje. Po karo buvo mokykla ir klubas-skaitykla, vykdavo jaunimo vakaronės ir šokiai. Vienos vakaronės metu 1948 m. spalio 17 d. atėjęs partizanų būrio vadas Pranas Kemėklis "Tėvas", jo adjutantas Balys Žukauskas su vyrais, išvaikė jaunimą, o šešis jaunuolius: Vytautą Gališauską, Juozą Puteikį, Petrą Repšį, Praną Vanagą, Joną Vaikutį ir Praną Macijauską suguldė ant grindų, iškratė kišenes, numovė batus ir čia pat nušovė.

Pokario metais sovietinė valdžia į Sibirą ištrėmė ūkininkų Prano Baltakio (1884 - 19580) ir Adomo Vanago šeimas, už paramą partizanams nuteisė Napalį Sirvydį (1899 - 1980).

Plačiau Wikipedijoje