Dvaralaukiai

Dvaralaukiai – kaimas centrinėje Pasvalio rajono dalyje, 3 km į šiaurės vakarus nuo Vaškų.

Vienas ankstyviausių kaimo paminėjimų yra 1652 m. tribunolo sprendimo kopijoje Onos Koncevičienės (Mlečkaitės) ir jos
sūnaus byloje su Kristupu Mlečka, dėl 10 valstiečių tarnybų
suvienodinimo. Minimas Dvaralaukių kaimas Upytės paviete.
VUB RS F8-1943

Dvaralaukiai taip pat minimi išnuomoto Palėvenės dvaro su jo kaimais Eufrozinos Mlečkaitės-Rajeckienės, Ukmergės maršalkienės, 1697–1698 metų ūkinėje apskaitoje.

VUB RS F8-1527

<!--
Dvaralaukiai minimi 1721 m. birželio 22 d. įrašas Pasvalio bažnyčios santuokų knygoje.

Seniausia išlikusi Vaškų bažnyčios krikštų knyga pradėta rašyti 1748 m.

Dvaralaukiai minimi 1748 m. spalio 13 d.

Dvaralaukiai iki 1766 m. priklausė Saločių parapijai. 1766 m. spalio 20 d. buvusiai Saločių filijai - Vaškų bažnyčiai - suteiktos parapijos bažnyčios teisės. Dvaralaukių kaimas priskirtas Vaškų parapijai.

XIX a. Dvaralaukių kaimas priklausė Joniškėlio didikų Karpių Nairių palivarkui.

XX a. Dvaralaukiai buvo seniūnijos centras.

Kaimas sunyko XX a. antrojoje pusėje.
-->

Plačiau Wikipedijoje