Nereikoniai

Nereikoniai – kaimas Pasvalio rajone.

Pirmą kartą paminėtas Martyno Švobos 1606 metų testamente. Kaimo viduryje auga ąžuolas, pasodintas apie 1860 metus gydytojo ir tautinio atgimimo veikėjo Adomo Sketerio gimimo proga. 2013 metais ūkininkų Sketerių sodybos vietoje pastatytas stogastulpis Adomui, Laurynui ir Konstancijai Sketeriams atminti. Tarpukariu šalia vieškelio Šalkauskų šeima pastatė malūną, varomą vėjo jėga, o vėliau – vidaus degimo varikliu.

Iš Nereikonių kaimo kilo šie žymūs žmonės: tarpukariu dirbęs jūrų karininkas Teofilis Jurgaitis, operos dainininkė Salomėja Vaidžiūnaitė Aleksandravičienė (1913–1995).

Plačiau Wikipedijoje