Vilkeliai

Vilkeliai – kaimas Panevėžio rajone.

Seniau kaime buvo akmuo su žmogaus kojų pėdomis. Apylinkių gyventojai manydavo, kad akmenyje įmintos Dievo Motinos ar vaikelio Jėzaus pėdos.

Plačiau Wikipedijoje