Alšėnų seniūnija

Alšėnų seniūnija yra Kauno rajono pietinėje dalyje, į vakarus nuo Garliavos.

Seniūnijoje yra Milžinkapio pušis, ilgus metus buvusi gamtos paminklu. Tai maždaug 300 metų senumo medis, kuris dėl irimo procesų 2006 m. neteko gamtos paminklo statuso.

Yra dvejos veikiančios kapinės – Pažėrų ir Digrių.<ref name="alsenuseniunija"></ref>

Plačiau Wikipedijoje

Gyvenvietės: