Burokai

Burokais vadinama:

* daržovės burokas daugiskaita;
* kaimai Lietuvoje:
** Burokai (Kalvarija) – Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos seniūnijoje;
** Burokai (Trakai) – Trakų rajono Trakų seniūnijoje;
* kaimas Lenkijoje:
** Burokai (Punskas) – Palenkės vaivadijos Seinų apskrities Punsko valsčiuje.

Plačiau Wikipedijoje