Salaperaugis

Salaperaugis – kaimas Kalvarijos savivaldybėje, apie 13 kilometrų į pietvakarius nuo Kalvarijos miestelio, netoli Lenkijos sienos. Prie kelio . Seniūnaitijos centras. Yra biblioteka, paštas (LT-69041).

Kaimas susideda tarsi iš dviejų dalių. Tai gyvenvietė ir atokiau esantys atskiri vienkiemiai, kuriuos vietiniai žmonės įvardija kaip kaimą. Gyvenvietė – tai buvęs Marytės Melnikaitės kolūkio, o vėliau – Šelmentos bendrovės centras. Jame veikė vaikų darželis, biblioteka, kultūros namai, felčerinis-akušerinis centras, valgykla, parduotuvė. Šiaurinėje kaimo dalyje buvo fermų kompleksai – kiaulidės, veršidės, karvidės.

Prie pat Salaperaugio gyvenvietės yra du ežerai, vietinių gyventojų vadinami didžiuoju ir mažiukiu Salaperaugiais.

Prie Mažojo Salaperaugio ežero vakarų pusėje yra apleistos senos kaimo kapinaitės. Prie tarpežerio įvažiuojant į gyvenvietę kairėje kelio pusėje stovi kaimo kryžius, kuris tarybiniais metais buvo nugriautas, o 1990 metais tas pats vietinių gyventojų išsaugotas kryžius vėl atstatytas.

Plačiau Wikipedijoje