Kalnaberžė

Kalnaberžės piliakalnis su gyvenviete, Piličkalnis – piliakalnis ir gyvenvietė Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, į rytus nuo Kalnaberžės, Surviliškio seniūnijoje. Pasiekiamas plentu , Kalnaberžėje pravažiavus kanalą, prieš tvenkinį pasukus į dešinę rytų kryptimi, už 900 m, kirtus 2 kanalus ir upelį, pro sodybą pasukus į dešinę pietų kryptimi ir pavažiavus 450 m – yra lauko smaigalyje.

Plačiau Wikipedijoje