Vosbučiai

Vosbučiai – kaimas Kėdainių rajono vakaruose, Krakių seniūnijoje, 2 km į šiaurės vakarus nuo Pajieslio, Šušvės dešiniajame krante, prie jos intako Pečupės žiočių. Vakariniu kaimo pakraščiu eina Pernaravos–Pašušvio kelias. Į vakarus nuo kaimo dunkso Šilainių miškas. Pietinėje Vosbučių kaimo dalyje stūkso Vosbučių piliakalnis, prie kaimo įsteigtas Vosbučių botaninis-zoologinis draustinis.

Plačiau Wikipedijoje