Tauginiškiai

Tauginiškiai – išnykęs kaimas Kėdainių rajono savivaldybėje, 2 km į šiaurę nuo Pajieslio, prie Paropėlės upokšnio. Dabar plyti dirbami laukai.

Plačiau Wikipedijoje