Vincentava

Vincentava – kaimas Kėdainių rajone, 4 km į vakarus nuo Skaistgirių. Šalia kaimo praeina , o per kaimą – kelias . Į šiaurę nuo Vincentavos dunkso Juodgirio miškas, o pietuose teka Žvaranta (Žąsino intakas).

Viena dalis dabartinio Vincentavos kaimo priklauso Josvainių seniūnijai, kita dalis – Pernaravos seniūnijai. Abi dalys priklauso Skaistgirių seniūnaitijai<ref>https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.518497</ref>.

Plačiau Wikipedijoje