Paaluonė

Paaluonė – nebegyvenamas kaimas Kėdainių rajone, Josvainių seniūnijoje, ~2 km į vakarus nuo Skaistgirių. Pro kaimą teka Aluona ir jos intakai Sakuona ir Leštupys. Aplink plyti Pernaravos-Šaravų miškai. Jame gimė Lietuvos ir Kėdainių rajono savivaldybės politinis veikėjas Albinas Počiulpas.

Priklauso Skaistgirių seniūnaitijai<ref>https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.518497</ref>.

Plačiau Wikipedijoje