Pašumeris

Pašumeris – kaimas rytinėje Kėdainių rajono dalyje, 4 km į šiaurės vakarus nuo Šėtos miestelio, prie Šumeros upės. Greta kaimo eina plentas . Netoliese įsteigtas Ilgatrakio miško botaninis-zoologinis draustinis.

Išlikusios Pašumerio dvaro liekanos (klojimas, įvairių statinių pamatai ir griuvėsiai, želdiniai, tvenkiniai).<ref></ref> Paplentėje stovi koplytėlė.

Plačiau Wikipedijoje