Navasiolkai

Navasiolkais vadinami kaimai:

* Alytaus rajone;
* Elektrėnų savivaldybėje:
** Beižionių seniūnijoje,
** Semeliškių seniūnijoje;
* Kaišiadorių rajone;
* Širvintų rajone:
** Širvintų seniūnijoje,
** Zibalų seniūnijoje:
*** Navasiolkai I,
*** Navasiolkai II,
*** Navasiolkai III.

Keletas gyvenviečių Gudijoje:
* agromiestelis Ašmenos rajone.

Plačiau Wikipedijoje