Pravydžiai

Pravydžiai – gatvinis kaimas Anykščių rajono pietuose, 4 km į pietus nuo Kavarsko, netoli kairiojo Šventosios kranto.

Yra neveikiančios kapinaitės. Pravydžiai yra architektūros paminklas – 19 sodybų (1991 m.) gatvinis rėžinis išretėjęs kaimas. Būdingos dvigalės pirkios, maži, vienos patalpos svirnai, su durimis iš šono, dviduriai kluonai. Po II pasaulinio karo sodybų sumažėjo, daug pastatų perstatyta.

Kaime yra 3 paminklinės sodybos, kuriose yra 7 paminkliniai pastatai (2 pirkios, 2 svirnai, 2 kluonai, 1 pirtis) ir 1 atskira paminklinė pirkia. Tai būdingi Rytų Aukštaitijos XIX a. antrosios pusės – XX a. pirmosios pusės vidutinių valstiečių pastatai.

Plačiau Wikipedijoje