Pienionys

Pienionys – kaimas Anykščių rajone, 4 km į šiaurės vakarus nuo Kavarsko, šalia kelio Kavarskas–Traupis.

Yra paštas (LT-29027), Pienionių dvaras, senosios kapinaitės, stovi Pienionių koplyčia (XIX a. vidurys).

Pienionių kaimo vakarinėje dalyje, šalia kaimo kelio yra vietinės reikšmės dailės paminklas – koplytėlė. Ji yra taisyklingo šešiakampio plano, su šešiabriauniu piramidiniu stogeliu. Koplytėlės viduje yra medinis kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra. Koplytėlę, pasak vietinių žmonių, XIX a. viduryje pasistatydino dvarininkas Leonas Daumantas-Siesickis. Kavarsko klebono Jono Babono iniciatyva 1987 m. koplytėlė buvo restauruota.

Plačiau Wikipedijoje