Janušava

Janušava – kaimas Anykščių rajone, 2 km į šiaurę nuo Kavarsko. Seniūnaitijos centras. Yra Kavarsko vidurinės mokyklos pradinio ugdymo skyrius. Janušavos miške stūkso Barboros akmuo.

Plačiau Wikipedijoje