Pasmodai

Pasmodai – kaimas Anykščių rajone, 6,5 km į šiaurės vakarus nuo Anykščių. Kaimas ribojasi su Troškūnų seniūnijos kaimais: Purvynai, Kaupiniškiai; Andrioniškio seniūnijos kaimais: Maželiai, Peniankai. Pietuose Pasmodus nuo Anykščių seniūnijai priklausančio Piktagalio kaimo skiria siauruko geležinkelis. Kaimu prateka kanalizuotas Biebės (kitaip Smodos) upelis (dešinysis Šventosios intakas). Po juridinio kaimų ribų įteisinimo, plotas 304 ha.

Seniūnaitijos centras. Yra senos kapinės, užpelkėjęs Pasmodų ežerėlis. Ežere gyvena didysis baublys, nendrinė lingė. Kaimą kerta kelias .

Plačiau Wikipedijoje