Obelytė

Obelytės piliakalnis su gyvenviete, Nugara, Zomkus – piliakalnis (Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašo Nr. AR65; unikalus objekto MC kodas 1856; registro iki 2005 m. balandžio 19 d. Nr. A82KP) ir gyvenvietė (unikalus objekto MC kodas 22614) Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, prie Kaukų I kaimo, Miroslavo seniūnija. Komplekso, kurį dar sudaro Kaukų piliakalnis su gyvenviete, dalis. Pasiekiamas važiuojant keliu Kumečiai – Parėčėnai, prieš Parėčėnus pasukus lauko keliuku į kairę šiaurės rytų kryptimi, už 400 m.

Plačiau Wikipedijoje