Balkūnai

Balkūnai – kaimas Alytaus rajono vakaruose, 1 km į pietus nuo kelio . Geležinkelio stotis prie ruožo Alytus–Marijampolė.

Yra A. Žmuidzinavičiaus memorialinis muziejus (dailininko tėvų sodyba, kurioje prabėgo jo vaikystė), prie namo pritvirtinta atminimo lenta su bareljefiniu portretu (skulptorius V. Žuklys).

Plačiau Wikipedijoje