Valakavičiai

Valakavičiai – kaimas Šalčininkų rajono savivaldybėje, 6 km nuo Pabarės. Stūkso Valakavičių piliakalnis.

"Jau pats Valakavičių kaimo pavadinimas rodo, jog jis įsikū­ręs XVI a. Valakų reformos metu. Tad didelėse Kiaulėkų kapinėse palaidoti abiejų kaimų gyventojų daugelio kartų pro­tėviai. Dar senesnius laikus mena tarp kaimų stūksantys du piliakalniai. Jie yra šaltiniuotose ir drėgnose pievose, iš kurių išteka Purvės (dar vadinamos Boržūne ir Brasta) ir Pabaldęs upeliai, bėgantys į Šalčią.

Medžiais apaugęs piliakalnis prie Kiaulėkų yra mažesnis, tik vieną kartą žvalgytas. Todėl aptiktas kultūrinis sluoksnis neleidžia tiksliau nustatyti jo naudojimo laikotarpio. Geriau ištirtas yra arčiau Valakavičių kaimo esantis piliakalnis. Jo šoniniai šlaitai statūs, 7—8 m aukščio. 22 m ilgio ir 20 m pločio beveik apskritos aikštelės galuose ir dabar išlikę aukšti pylimai. Vienoje pusėje yra dar dviejų pylimų liekanos. įtvirtinimai rodo, jog ant piliakalnio stovėjusią pilį buvo sunku paimti. Piliakal­nio pietrytinėse ir šiaurrytinėse pašlaitėse kadaise būta gyven­vietės. Jos vietoje ir piliakalnio aikštelėje rasti radiniai leidžia teigti, jog piliakalnis ilgai naudotas I tūkstantmetyje. Su žiedžiamuoju ratu pagamintų molinių indų šukės rodo, jog gyven­vietės čia būta ir II tūkstantmečio pradžioje.

Dar neseniai netoli piliakalnių buvo daug pilkapių, kurių dalis pateko į Varėnos rajoną. Tai buvo karių, sudegintų prieš laidojimą, kapai. Išlikusius pilkapius dar spėta įtraukti į ar­cheologijos paminklų sąrašą, bet tai jų neišgelbėjo. Valakavi­čių pilkapiai buvo sunaikinti melioracijos darbų metu."[3]

Plačiau Wikipedijoje